תוכנית אב המשקפת את הצרכים הארגוניים והתשתיתיים מההיבט הטכנולוגי.

פרויקט לשיפור מיומנויות העובד בכלים דיגיטליים ברשויות תוך מתן ליווי והדרכה.

הקמה והטמעת תשתיות משותפות של דואר אלקטרוני, שרתי גיבוי ושרתי ניהול.

הקמת מעבדת חדשנות לטובת קידום נושאים מוניציפליים באמצעות תהליכי חשיבה , תכנון וביצוע.

הקמת תוכנות ואפליקציות כגון: תוכניות עבודה, ניהול פרויקטים ומשימות, מערכת לניהול כספים, מערכת לניהול כוח אדם ועוד) עבור האשכול, כולל הקמת תשתית תקשורת, טלפוניה, וידאו קונפרנס, פתרונות מחשוב ייעודיים ועוד.