אשכול בית הכרם ליווה את רשויות האשכול שבמסגרת התכנית "סביבה שווה" ברכישת כלי אצירה לרשויות, ניקיון מפגעי פסולת ברחבי הרשויות באשכול ושיקום האתרים בפרוייקטים סביבתיים ליצירת סביבה נעימה לרווחת חיי התושבים.

האשכול מתכנן ומקים מרכז יישובי לאיסוף פסולת יבשה שישרת את הרשויות בענה ודיר אל-אסד.

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, שיפר אשכול בית הכרם את התשתית הקיימת במרכזי
המחזור השונים ברשויות.

פסולת פסדים מהווה מטרד ומפגע תברואתי עבור תושבי הרשויות. על מנת לשפר את המצב הקיים,

שדרוג והחלפה של כלי אצירה
האשכול החליף כלי אצירה כגון עגלות אשפה, עגלות מחזור, מכולות חדשות ושיפוץ מכולות קיימות כלים אלו חידשו את מלאי כלי האצירה המשומשים והבלויים והגדילו את נפח האצירה, תוך התאמה טובה יותר לצרכי התושבים.

כמו כן, האשכול מקדם תכנון מתקן לטיפול בזרם הפסולת האורגנית באזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית משגב.