תכנית אב דיגיטלית לרשויות האשכול

תוכנית אב המשקפת את הצרכים הארגוניים והתשתיתיים מההיבט הטכנולוגי.

תיאור הפרוייקט