תכנון תשתיות ממוחשבות ברשויות

הקמה והטמעת תשתיות משותפות של דואר אלקטרוני, שרתי גיבוי ושרתי ניהול.

תיאור הפרוייקט