תוכנית יתד – מרחב לקידום תעסוקה

תוכנית יתד הינה תכנית שנותנת ומספקת מענה לצעירים וצעירות בסיכון בטווח של 18 – 25 שנים, בתחום התעסוקה, הכשרה מקצועית והשכלתית.

מרחב לקידום תעסוקה

מרחב לקידום תעסוקה:

• ליווי 10-20 צעירים וצעירות במקביל

• התאמת מסלול למימוש פוטנציאל אישי

• פעולה לקידום ענייניהם בהקשר התעסוקתי

• ליווי פרטני וקבוצתי

• התערבות מערכתית ומשפחתית ע"פ צורך

• ליווי והשמה בשוק העבודה, מעקב אישי בהמשך

עו"סית מפעילה – חולוד שקיר