שיקום פארק המחצבה – נחף

ביצוע עבודות תשתית, חשמל ותאורה בשלב הראשון והקמת גן משחקים בשלב שני

תיאור הפרוייקט