שבילים בין הזיתים

תוכנית להקמת שבילי אופניים בדרכים החקלאיות במג'ד אל כרום וראמה, המספרות את סיפור הזיתים והחקלאות המסורתית, משלב גידול הזיתים, המסיק והפקת שמן הזית בבתי הבד המקומיים.

תיאור הפרוייקט