פרס חינוך מחוז צפון – תשע"ט

מחלקת החינוך זכתה בפרס מחוז צפון לשנה"ל תשע"ט על עשייה חינוכית הן בחינוך הפורמלי ובחינוך הקהילתי חברתי (בלתי פורמלי).    

פרס חינוך מחוז צפון - תשע"ט