ניקיון מורד ואדי סלאמה "הקניון הנעלם" – ראמה

אשכול בית הכרם סיים את פרויקט הניקיון בוואדי סלאמה – תופעה גיאולוגית מרתקת שיצרה קניון נסתר ומקדם תכנון מפורט להוספת שביל מונגש אשר יהפוך את הקניון לאתר טבע עירוני - לרווחתכם, תושבי האזור.

תיאור הפרוייקט