ניצנים בראמה

תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, הארכת יום הלמודים לגילאי 3-8 במוסדות החינוך.

מטרות התוכנית

1. הרחבת מענה איכותי, חוויתי, הפגתי המותאם לגיל הילדים ולצרכיהם ההתפתחותיים הכולל תוכניות העשרה
2. פיתוח כישורים אישיים וחברתיים המטפחים תקשורת בין אישית, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וביטוי אישי
3. הארוחה כהזדמנות חינוכית לפיתוח כישורי חיים ולטיפוח אורח חיים בריא
4. מתן מענה להורים בהקלה בנטל התשלומים ועידוד השתלבותם בשוק העבודה