מערך לטיפול בפסולת פסדים

פסולת פסדים מהווה מטרד ומפגע תברואתי עבור תושבי הרשויות. על מנת לשפר את המצב הקיים, שדרוג והחלפה של כלי אצירה האשכול החליף כלי אצירה כגון עגלות אשפה, עגלות מחזור, מכולות חדשות ושיפוץ מכולות קיימות כלים אלו חידשו את מלאי כלי האצירה המשומשים והבלויים והגדילו את נפח האצירה, תוך התאמה טובה יותר לצרכי התושבים. כמו כן, האשכול מקדם תכנון מתקן לטיפול בזרם הפסולת האורגנית באזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית משגב.

תיאור הפרוייקט

לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לדולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר פריקך תצטריק לרטי.

איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.ם אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.ם אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

שותפים לפרוייקט

שותף
שותף
שותף
שותף
שותף
שותף
שותף