יחידת נוער – ראמה

יחידת הנוער בעיר ראמה משרתת 1100 בני נוער, פועלת להעצמת בני הנוער ועידודם לעשייה פורייה ומוצלחת תוך דגש על אחווה בין העדות השונות בכפר וההבנה כי המארג המיוחד בכפר הוא יתרון גדול. מימוש הפוטנציאל האישי והקולקטיבי בקרב כלל בני הנוער בכפר. דגש על שת"פ פורה בין כלל מערכות החינוך (הבלתי פורמלי והפורמלי) שפועלות תחת הכותר של בני הנוער במועצה מקומית ראמה.
יחידת נוער במועצה מקומית ראמה מקיימת פעילות בלתי פורמלית מגוונת שצומחת ומתייעלת עם הזמן, המחלקה עובדת בשת"פ עם בתי הספר וכל הפונקציות שיש להם זיקה לנוער בכפר כמו: תנועות צופים, מרכז נעורים, נוער עובד ולומד

מנהלת היחידה: בדיעה ג'נדור
רכזת מנהיגות צעירה: רנין רבאח

מטרות היחידה

  • ליצור זיקה ותחושת שייכות של בני הנוער לקהילה ולהכינם לקראת חיים כאזרחים מעורבים ופעילים.
  • טיפוח ועידוד מנהיגות צעירה והתנדבות בקהילה.
  • הגברת שיתוף הפעולה בין כל הגופים שעובדים עם נוער (שולחן עגול).
  • יצירת מסגרות נוער מוביל שמשמשים מודל חיקוי לאוכלוסיית בני הנוער בכפר
  • הארכת זמן הפעילות אחה"צ
  • איתור צרכים בקרב בני הנוער בכפר ראמה.

בחירות מועצת נוער

חידת הנוער כוללת פעילות וקבוצות מנהיגות צעירה כגון: מועצת נוער רשותית שמכוונים אותם לנטילת אחריות וייצוג לנוער בכפר. מד"צים: קבוצות מדריכים צעירים. יוזמות לטיפוח האישיות כמו סדנאות ופעילויות מגוונות. בבחירות שהתקיימו השנה 2019 למועצת תלמידים נבחרו:

  • ג'נא פראג' – יו"ר מועצת נוער
  • ג'ולייט מרעב – דוברת מועצת נוער
  • סהאר אחמד – מזכירת מועצת נוער