חדר הנצחה לחללי כפר ראמה

חדר הנצחה לחללי כפר ראמה – הושק ב 2017 ביוזמת הרשות בלבד, ולאחר איסוף תרומות מהתושבים ומתרומה נדיבה ביותר של גב' היידי אשר תרמה כ 70 אלף דולר הוקם חדר הנצחה מיוחד בכפר ראמה לזכר 16 הנופלים במערכות ישראל מתושבי ראמה משלושת הדתות. חדר ההנצחה פתוח ביום הזיכרון ובנוסף בביקורים מיוחדים לקבוצות תיירותיים המגיעים לכפר ראמה.

תיאור הפרוייקט