התכנית האזורית למדע וטכנולוגיה ביישובי אשכול בית הכרם תשע"ט

תיאור הפרוייקט

התכנית האזורית למצוינות מדעית טכנולוגית תאתר תלמידים מצטיינים משבעת הרשויות של אשכול בית הכרם. התלמידים שיתקבלו לתכנית ישובצו לתכנית באחת משלושת השלוחות המרכזיות: שלוחת נחף שתרכז את התלמידים המצטיינים מהרשויות הערביות הסמוכות לנחף, שלוחת משגב שתרכז את תלמידי היישובים הקהילתיים והבדואיים במועצה האזורית משגב שלוחת מונא במג'דל כרום – תרכז את פעילות הרובוטיקה התעופתית ושלוחת כרמיאל שתפעל במעבדות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ותשמש כשלוחה המרכזית התומכת בכלל הפעילות האזורית. סה"כ בכוונתנו להפעיל כ-700 תלמידים בכל השלוחות יחד.
לכל שכבת גיל יותאמו תכנים אחרים. התכנית מציגה מודל מתמשך רב-שנתי.
מפגשי לימוד שבועיים: בכל שבוע יתקיים מפגש שבועי בן 4 שעות הוראה אחה"צ, סה"כ כ-25 מפגשים בשנה. התכנית תכלול ביצוע ניסויים ותהליכי חקר בקבוצות קטנות ומפגש עם חוקרים ומחקרים שהם בחזית המדע. במהלך התכנית יינתן דגש מיוחד על למידה מתוך עשיה (hands-on).
ימי עיון: במהלך השנה יתקיימו כ- 4 ימי עיון חיצוניים במוסדות אקדמיים, מוזיאוני מדע, תעשיה ומכוני מחקר. בסיורים אלה יינתן דגש מיוחד לעידוד בני הנוער למדע וטכנולוגיה תוך חשיפה חוויתית ומרתקת למוסדות אלה.
העצמה חברתית: תופעל תכנית חברתית לצורך גיבוש, העצמה וליווי רגשי לתלמיד המצטיין. כמו כן יינתן דגש לחיבור ותרומה לקהילה.
יום שיא חגיגי להצגת תוצרים: בסוף השנה יתקיים אירוע חגיגי מסכם להצגת תוצרים להורים והקהילה. באירוע תתקיים הרצאת העשרה של מרצה אורח והרצאות נבחרות של תלמידים.