בטחות בדרכים

התכנית מכוונת ללמד את התלמידים לקבל החלטות נבונות בעת התנהלותם בדרכים, בבית הספר, בחצר ובבית, הן כהולכי רגל, הן כנוסעים ברכב, הן כרוכבי אופניים. ההרצאות, הסדנאות ושיעורים מיוחדים במשך שנת הלימודים מקנים לתלמידים מיומנות להתנהל נכונה בסביבת מגוריהם, ולאחר מכן ברחבי הכפר ראמה.

תיאור הפרוייקט