ועדת תמרורים

ועדת תמרורים

שאוקי לטיף (ראש המועצה)

חאלד פארס ,רוני חנא ,כמאל אבו חלו (מהנדס המועצה), זיאד אבו ימן (קב"ט המועצה) עאמוס אגא (נציג משטרה) , נזאר פראג' (נציג ציבור) , (מזכיר המועצה)