ועדת שמות נבחרה עפ"י החלטת ישיבת מועצה מס' 06/2016 מתאריך 26/07/16

ועדת שמות נבחרה עפ"י החלטת ישיבת מועצה מס' 06/2016 מתאריך 26/07/16

שאוקי לטיף (ראש המועצה)

רוני חנא , נאסר מנסור  ,כמאל אבו חלו (מהנדס המועצה), (מזכיר המועצה)