ועדת רכש

ועדת רכש

מזכיר , גזבר , יועמ"ש

יוזמן בעת הצורך מנהל המחלקה הרלוונטית