ועדת רווחה

ועדת רווחה

שאדי יוסף

נאסר מנסור , נדאל פראג'