ועדת ערר לעניני ארנונה

ועדת ערר לעניני ארנונה

נדאל פראג'

רוני חנא , נאסר מנסור