ועדת מל"ח

ועדת מל"ח

שאוקי לטיף ראש המועצה

מאזן מנסור מ.מ.ראש המועצה
וסגן יו"ר ועדת מל"ח