ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

מאזן מנסור

שאדי יוסף , מואיד קבלאן , נדאל פראג' ,נאסר מנסור