ועדת חינוך וספורט

ועדת חינוך וספורט

נאסר מנסור

רוני חנא , מואיד קבלאן  , נדאל פראג' ,שאדי יוסף, סוהילה דאו (עודכן בישיבת 07/2019)