ועדת הנחות לנזקקים

ועדת הנחות לנזקקים

ח'אלד פארס

חברים עפ"י חוק :
גזבר, יועמ"ש, נציג לשכת רווחה, בנוסף גם שני חברי מועצה מאופוזיציה וקואליציה  סוהילה דאו, מאזן מנסור