ועדת הנהלה

ועדת הנהלה

שאוקי לטיף ראש המועצה

רוני חנא , מואיד קבלאן ,ח'אלד פארס ,נאסר מנסור ,מאזן מנסור,שאדי יוסף , נדאל פראג'