ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

מוסא ג'נאדרי

נדאל פראג'  , שאדי יוסף