ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לאיכות הסביבה

מאזן מנסור

מואיד קבלאן , מאזן מנסור ,נאסר מנסור ,שאדי יוסף
בנוסף להם מנהל מח' תברואה מר חמדאן חמדאן
נציגי הציבור הם :מר ג'ריס מנסור ,מר רזק עבאס