מואיד קבלאן , מאזן מנסור ,נאסר מנסור ,שאדי יוסף
בנוסף להם מנהל מח' תברואה מר חמדאן חמדאן
נציגי הציבור הם :מר ג'ריס מנסור ,מר רזק עבאס

רוני חנא , נאסר מנסור

רוני חנא , נאסר מנסור  ,כמאל אבו חלו (מהנדס המועצה), (מזכיר המועצה)

חאלד פארס ,רוני חנא ,כמאל אבו חלו (מהנדס המועצה), זיאד אבו ימן (קב"ט המועצה) עאמוס אגא (נציג משטרה) , נזאר פראג' (נציג ציבור) , (מזכיר המועצה)

(מזכיר המועצה) , מגיד פראג' (מנהל מח' חינוך), איהאב אבו זיד (מנהל פיקוח עירוני) ,זיאד אבו ימן (קב"ט המועצה) ,אסעד ניקולא (מנהל מח' רווחה) ,עאמוס אגא (נציג משטרה) ,נאסר מנסור ,שאדי יוסף