מחלקת החינוך במועצת ראמה קבלה את פרס משרד החינוך ל 2019

מחלקת החינוך בראמה קבלה בחודש שעבר את פרס "משרד החינוך לרשויות המוקומיות" על השקעה הייחודית בחינוך. מנהל מחלקת החינוך, מר מג'יד פרג 'אמר: "הפרס הזה הוא תוצאה ישירה מעבודה קשה, התמדה והרבה מאמץ שמושקע באהבה ונאמנות מצוות מקצועי שעובד במחלקה. המטרה שמובילה אותנו כצוות הינה לקדם את ראמה, כלת הגליל ולא לוותר על החלום להגיע לתוצאות הטובות ביותר גם ארצית.