הרשמה לגנים

מחלקת החינוך מודיעה על תחילת הרישום לגנים לשנה"ל תשפ"א תאריך 14/1 יימשך עד 30/1 הרישום במשרד מחלקת החינוך