תקציב 2016

תקציב מועצה מקומית ראמה לשנת הכספים 2016