תקציב מועצה 2022 – עדכון 1

תקציב מועצה 2022 – עדכון 1