קול קורא לפרוייקטור לניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות – אשכול בית הכרם

קול קורא לפרוייקטור לניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות – אשכול בית הכרם