ניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות והזדקנות בריאה ופעילה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי