מכרז 2-2021 עבודות פיתוח כביש כניסה מערבית

מכרז 2-2021 עבודות פיתוח כביש כניסה מערבית