מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי .

מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי .