מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (2)

מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (2)