מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (1)

מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (1)