מכרז 02-2020 עוס לטיפול באזרחים ותיקים

מכרז 02-2020 עוס לטיפול באזרחים ותיקים