מכרז פומבי מס 8-2019 הקמת משחקיה ספריה ציבורית

מכרז פומבי מס 8-2019 הקמת משחקיה ספריה ציבורית