מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב – ראמה

מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב – ראמה