מכרז פומבי מס 4-2020 פיתוח דרכים חקלאיות 2019

מכרז פומבי מס 4-2020 פיתוח דרכים חקלאיות 2019