מכרז פומבי מס 11-2019 נגישות מבני המועצה ראמה

מכרז פומבי מס 11-2019 נגישות מבני המועצה ראמה