מכרז פומבי מס 10-2019 פיתוח דרכים חקלאיות 2018

מכרז פומבי מס 10-2019 פיתוח דרכים חקלאיות 2018