מכרז מס 7-2019 הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב

מכרז מס 7-2019 הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב