מכרז מס 6-2020 עבודות פיתוח בית קברות מוסלמי

מכרז מס 6-2020 עבודות פיתוח בית קברות מוסלמי