מכרז מס' 5-2021 מערכת סולארי ביישוב ראמה

מכרז מס' 5-2021 מערכת סולארי ביישוב ראמה