מכרז מס 3-2020 עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 ראמה

מכרז מס 3-2020 עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 ראמה