מכרז מס 2-2020 שיפוץ בניין המועצה ראמה

מכרז מס 2-2020 שיפוץ בניין המועצה ראמה