מכרז מס 2-2019 הכנת תוכנית מפורטת על קרקע פרטית

מכרז מס 2-2019 הכנת תוכנית מפורטת על קרקע פרטית